Úvod
  Školní družina
  Dokumentace
  Školní rok
  Aktuálně
  Jídelníček
  Galerie
  Kontakty
 
Aktuálně


CENA OBĚDŮ OD 1. 4. 2022

Oznámení rodičům
Školní jídelna při ZŠ Hlučín, Hornická 7 oznamuje rodičům, že se od 1. 4. 2022 mění výše stravného ve školní jídelně. Stravné se zvyšuje o 3,- Kč/oběd a týká se mateřských, základních i středních škol.

Z důvodu navýšení ceny potravin a energií se zvyšuje cena obědů dle následujících kategorií:

Žáci základní školy
7 – 10 let 32,- Kč 700,- Kč
11 – 14 let 34,- Kč 750,- Kč
15 – více 35,- Kč 770,- Kč
Bezlepková dieta
7 – 10 let 36,- Kč 790,- Kč
11 – 14 let 38,- Kč 840,- Kč
15 – více 39,- Kč 860,- Kč
Prosíme všechny rodiče, aby si zvýšili trvalé příkazy ve svých bankách.
Trvalé příkazy zasílejte na číslo účtu ŠJ: 35-1850404399/0800.
Veškeré informace Vám budou poskytnuty na tel. školní jídelny 595041044, 725061415
e-mail: jidelna.zshornicka@seznam.czINDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zájemci o individuální vzdělávání podle ustanovení § 41, § 49 a § 165odst. 2, písm. k) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z území České republiky a Slovenské republiky, mohou kontaktovat vedení školy na mailu zs.dehylov@centrum.cz
Budou vám tak zaslány veškeré náležitosti, které je nutno přiložit k žádosti a zároveň odpovíme na vaše dotazy.

 

 

A