Úvod
  Školní družina
  Dokumentace
  Školní rok
  Aktuálně
  Jídelníček
  Galerie
  Kontakty
 
AktuálněVážení rodiče,
v pondělí 12. dubna opět začne prezenční výuka pro všechny žáky 1. - 5. roč.
Testování žáků bude probíhat každé pondělí a každou středu.
Žáci se budou testovat sami testy SINGCLEAN ze vzorků z nosu za pokynů pedagoga.
Pokud budete chtít využít vlastní testy, schválené MŠMT/MZ, je nutné doma děti o tomto testování poučit. Tyto testy si žák každé pondělí a středu donese s sebou do školy a provádí samostatně.
Od pondělí se vyučuje podle rozeslaného rozvrhu. Obědy jsou automaticky obnoveny. Provoz družiny pro 1. a 2. třídu do 16 hodin. Hygienická nařízení zůstávají v platnosti, nošení chirurgické roušky ve vnitřních prostorách, zákaz vstupu cizích osob do budovy školy, vnitřní sportovní aktivity a zpěv nejsou i nadále povoleny.
Prosíme o navrácení zapůjčených zařízení v pondělí 12. dubna.Informace ohledně testování

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


Žádost o přijetí naleznete ve složce Dokumentace!
PROHLÍDKA ŠKOLY

Nabízíme všem rodičům a předškolákům prohlídku školy, kterou si můžete domluvit na zs.dehylov@centrum.cz, kde zodpovíme Vaše případné dotazy a poskytneme další informace, které jistě máte k nástupu dítěte k povinné školní docházce. Přihlášky k přijetí je možno posílat již teď nebo pak osobně 16. dubna mezi 12,00-16,00 hod.


INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zájemci o individuální vzdělávání podle ustanovení § 41, § 49 a § 165odst. 2, písm. k) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z území České republiky a Slovenské republiky, mohou kontaktovat vedení školy na mailu zs.dehylov@centrum.cz
Budou vám tak zaslány veškeré náležitosti, které je nutno přiložit k žádosti a zároveň odpovíme na vaše dotazy.

27. 2. 2021
Uzavření školy

V souvislosti s novými omezeními, která byla včera schválena na jednání vlády, se od pondělí 1. 3. 2021 uzavírá škola i pro žáky 1. a 2. ročníku, včetně ŠD a výdeje stravy.


Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Pokud se situace bude opakovat jako vloni, bude škola postupovat tímto způsobem: dle vydaného opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.
Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) na 16. dubna 2021 od 12,00 – 16,00 hodin
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: 7i2mha8
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: zs.dehylov@centrum.cz
3. poštou: Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace, Porubská 66, 747 94 Děhylov
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy: objednávky termínu na tel. 595057037
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Žádost o přijetí k povinné školní docházce naleznete ve složce Dokumentace na webových stránkách školy.
Prosíme doložit prostou kopii rodného listu. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
PROSÍM SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY, KTERÉ BUDOU UVEŘEJNĚNY ZDE!

16. 10. 2020
VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Do školské rady byly s účinností od 16. 10. 2020 zvoleny:
Zástupci rodičů:
Ing. Kateřina Karásková, Ph.D. a MUDr. Radana Osmančíková
Zástupci pedagogů:
Mgr. Lenka Pospíšilová - předsedkyně školské rady
Mgr. Kateřina Vlčková


Rozloučení s 5. ročníkem

http://www.hlucinsko.tv/2020-07-01-dobroslavice-rozlouceni-se-skolaky-z-dehylova-a-dobroslavic.htmlOznámení rodičům
Školní jídelna při ZŠ Hlučín, Hornická 7 oznamuje rodičům, že se od 1. 9. 2019 mění výše stravného ve školní jídelně. Stravné se zvyšuje o 2,- Kč/oběd a týká se základních i středních škol.

Z důvodu navýšení ceny potravin a energií se zvyšuje cena obědů dle následujících kategorií:

Žáci základní školy
7 – 10 let 29,- Kč 640,- Kč
11 – 14 let 31,- Kč 680,- Kč
15 – více 32,- Kč 700,- Kč
Bezlepková dieta
7 – 10 let 33,- Kč 730,- Kč
11 – 14 let 35,- Kč 770,- Kč
15 – více 36,- Kč 790,- Kč
Prosíme všechny rodiče, aby si zvýšili trvalé příkazy ve svých bankách.
Trvalé příkazy zasílejte na číslo účtu ŠJ: 35-1850404399/0800.
Veškeré informace Vám budou poskytnuty na tel. školní jídelny 595041044, 725061415
e-mail: jidelna.zshornicka@seznam.cz 

 

A