Úvod
  Školní družina
  Dokumentace
  Školní rok
  Aktuálně
  Jídelníček
  Galerie
  Kontakty
 
Aktuálně

1. 9. 2021
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Slavnostní zahájení nového školního roku se koná ve středu 1. září v 8 hodin v Děhylově.
Následně proběhne informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku.
Předpokládaný konec pro žáky ostatních ročníků je ihned po pasování prvňáčků cca v 8,30 hodin.
Obědy je nutno nahlásit hned ve čtvrtek!


Informace o provozu školy o prázdninách

Přejeme všem krásné prožití prázdnin a těšíme se na vás 1. září v 8 hodin v Děhylově!
Přes prázdniny používejte pro komunikaci s vedením školy školní email: zs.dehylov@centrum.cz
Z důvodu čerpání dovolených se na telefonní linku nedovoláte. V neodkladných záležitostech je možno domluvit individuální termín.


Informace ohledně testování

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zájemci o individuální vzdělávání podle ustanovení § 41, § 49 a § 165odst. 2, písm. k) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z území České republiky a Slovenské republiky, mohou kontaktovat vedení školy na mailu zs.dehylov@centrum.cz
Budou vám tak zaslány veškeré náležitosti, které je nutno přiložit k žádosti a zároveň odpovíme na vaše dotazy.


Rozloučení s 5. ročníkem

http://www.hlucinsko.tv/2020-07-01-dobroslavice-rozlouceni-se-skolaky-z-dehylova-a-dobroslavic.htmlOznámení rodičům
Školní jídelna při ZŠ Hlučín, Hornická 7 oznamuje rodičům, že se od 1. 9. 2019 mění výše stravného ve školní jídelně. Stravné se zvyšuje o 2,- Kč/oběd a týká se základních i středních škol.

Z důvodu navýšení ceny potravin a energií se zvyšuje cena obědů dle následujících kategorií:

Žáci základní školy
7 – 10 let 29,- Kč 640,- Kč
11 – 14 let 31,- Kč 680,- Kč
15 – více 32,- Kč 700,- Kč
Bezlepková dieta
7 – 10 let 33,- Kč 730,- Kč
11 – 14 let 35,- Kč 770,- Kč
15 – více 36,- Kč 790,- Kč
Prosíme všechny rodiče, aby si zvýšili trvalé příkazy ve svých bankách.
Trvalé příkazy zasílejte na číslo účtu ŠJ: 35-1850404399/0800.
Veškeré informace Vám budou poskytnuty na tel. školní jídelny 595041044, 725061415
e-mail: jidelna.zshornicka@seznam.cz 

 

A