Úvod
  Školní družina
  Dokumentace
  Školní rok
  Aktuálně
  Jídelníček
  Galerie
  Kontakty
 
Harmonogram školního roku 2018/2019

I. pololetí 3. září 2018 – 31. ledna 2019
II. pololetí 1. února 2019 – 28. června 2019
Podzimní prázdniny 29. a 30. října 2018
Vánoční prázdniny 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
(vyučování začíná 3. ledna 2019)
Pololetní prázdniny 1. února 2019
Jarní prázdniny 11. března – 17. března 2019
Velikonoční prázdniny 18. dubna 2019


(Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června do neděle 1. září 2019).
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019

Školní budova je otevřena od 6.45 hod!!
Vzdělávací programy na škole:

1.– 5. ročník se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Škola, která nás všechny baví“
Ve 3., 4. a 5. ročníku se žáci vyučují jazyku anglickému
Personální obsazení:

Pedagogičtí pracovníciVyučovací hodiny
Mgr. Kateřina Vlčkovátřídní učitelka 1. roč.1. 7.30 – 8.15 hod
Mgr. Pavlína Jurečkovátřídní učitelka 2. a 3. roč.2. 8.25 – 9.10 hod
Mgr. Jana Plurovátřídní učitelka 4. roč.3. 9.30 – 10.15 hod
Mgr. Lenka Pospíšilovátřídní učitelka 5. roč.4. 10.25 – 11.10 hod
Mgr. Simona Kovaříkováředitelka, vyučující 2. - 5. roč.5. 11.20 – 12.05 hod
Pavlína Stonišovávychovatelka školní družiny6. 12.35 – 13.20 hod

Nepedagogičtí pracovníci

Petr Dědochškolník, pracovník výdeje stravy v Dobroslavicích
Libuše Schmuchováškolnice v Děhylově
Ludmila Chylovápracovnice výdeje stravy v Děhylově

 

 

A